INNOVATUM SCIENCE CENTER • TEL 0520-28 94 00 • ÖPPETTIDER: All dagar kl. 10-17
Logotyp "Innovatum Science Center"

WeDo: Robotdjur

Teknik: Konstruktion, programmering och mekanik

Vi bygger djur och annat i LEGO®. Vi får konstruktionerna att röra på sig med hjälp av en motor som vi programmerar. Vi undersöker enkla mekanismer, såsom kugghjul, remdrift och kammar. Vad händer om man ändrar på storlek eller läge på dessa? Hur kan man använda sensorer för att styra sina alster?

Max tidåtgång: 60 min.
Max antal deltagare: 16 st.
Rekommenderad årskurs: Förskoleklass-3
Kopplingar till kursplaner

Centralt innehåll i Teknik i årskurs 1-3
• Hur några föremål i elevernas vardag används och fungerar. Enkla mekanismer, till exempel i verktyg och leksaker av olika slag. Begrepp som används i samband med detta.
• Egna konstruktioner där man använder enkla mekanismer.
• Styrning av föremål med programmering

Centralt innehåll i Matematik i årskurs 1-3
• Entydiga stegvisa instruktioner och hur de konstrueras, beskrivs och följs som grund för programmering. Hur symboler används vid stegvisa instruktioner.