INNOVATUM SCIENCE CENTER • TEL 0520-28 94 00 • ÖPPETTIDER Mån Stängt • Tis-Sön 11-16
Interregprojekt

Upplevelsenäring

Kultur och besöksnäring i samverkan – det är upplevelsenäring

Kultur och besöksnäring är aktörer på samma scen, och ofta med samma publik. Båda har en röst som bär utanför sin egen region, på sitt sätt. Båda bär på platsens identitet och historia. Tillsammans skapar de helhetsupplevelsen, för både boende och besökare.

Samverkan mellan kultur- och besöksnäringen har stor potential och i detta projekt vill vi föra samman dessa båda näringar till en gemensam upplevelsenäring.

I grunden handlar det om att stärka attraktionskraft, platsutveckling och tillväxt i upplevelsenäringen.
För att åstadkomma det behöver vi stärka samverkan, se nya utvecklingsmöjligheter och tillväxt av hållbar upplevelseproduktion för kultur- och besöksnäring.
Det är också avgörande att öka förståelse och komptens bland offentliga aktörer för upplevelsenäringen betydelse, det krävs för att få till den samverkan som behövs.

Målgruppen är en mångfald av aktörer inom kultur- och besöksnäring, det vi kallar upplevelsenäringen.

Partners i projektet är Innovatum Science Center, Lysekil Kommun, Trollhättan Stad, Fredrikstad Kommune, Østfold Kunstnersenter och Visit Fredrikstad & Hvaler

Turism och kultur är två begrepp som hänger tätt samman. Även om turism definitionsmässigt inte inkluderar begreppet kultur, så är människors aktiviteter när de vistas utanför sin vardagliga omgivning i praktiken nästan alltid kopplade till antingen vistelse i kulturmiljö eller konsumtion av en eller flera kulturupplevelser.

När projketet är över ska kultur- och besöksnäringen ha en etablerad och långsiktig samverkan samt ökade möjligheter för hållbar affärsutveckling och paketering. De offentliga aktörerna ska ha utvecklat kompetens och roller för att bättre stödja utveckling av upplevelsenäringen.

Vi ser fram emot många givande aktiviteter, nya samverkansmöjligheter och framförallt en stärkt upplevelsenäring!

Projektet finansieras av Interreg Sverige Norge, Västra Götalandsregionen och Fyrbodals Kommunalförbund

Partners Upplevelsenäring
Kontakta oss gärna för mer information och samarbete

Maya Nielsen
Projektledare, Visit Fredrikstad og Hvaler
maya@visitfredrikstadhvaler.com
tel. +47 958 32 233

Henrik Olsson
Projektledare, Innovatum Science Center
henrik.olsson@innoavtum.se
tel. +46 708 16 89 28

Linn Björk
Projektkoordinator, Innovatum Science Center
linn.bjork@innoavtum.se
tel. +46 707 17 26 29

Ingar Guttormsen
Fredrikstad kommune
guin@fredrikstad.kommune.no
tel. +47 99 55 21 47

Cia Säll
Lysekils kommun
cia.sall@lysekil.se
tel. 0523-61 30 00

Anki Carlsson
Trollhättans Stad
ann-christine.carlsson@trollhattan.se
tel. 0520 – 49 62 72

Jenny Persson
Trollhättans stad
jenny.persson@trollhattan.se
tel. 0520 – 49 56 39