Projekt: Få alle med

Allt fler ungdomar väljer att hoppa av sin utbildning och inte fullfölja sina studier

Under de kommande tre åren skall Innovatum Science Center och INSPIRIA med samarbetspartners i Fyrbodal och Østfold försöka ta reda på varför och utifrån detta utveckla metoder och verktyg som kan förebygga skolavhopp och frånvaro.
Interregprojektet kallas FAM: få alle med.

Det är ett stort samhällsproblem att ungdomar hoppar av sin utbildning och inte fullföljer sina studier. Innovatum Science Center och INSPIRIA skall tillsammans med samarbetspartners i Fyrbodal och Østfold försöka kartlägga varför. Utifrån detta skall det utvecklas metoder och verktyg som syftar till att förebygga skolavhopp och frånvaro, och som kan bidra till att företag i området förses med den kompetens de har behov av i framtiden.

Projektet önskar också öka den gränsöverskridande rörligheten på arbetsmarknaden för unga vuxna. Vi vill skapa och utveckla ett utbud på science centers gentemot elever och skolor som blir ett komplement till ämneskunskaper och formellt lärande. Fokus ligger på tankesätt (21st century skills, growth mindset) och förståelse för att personliga färdigheter är viktiga verktyg för ett gott arbetsliv.

Med stöd av Interreg Sverige-Norge driver Innovatum Science Center spännande projekt om sysselsättningsfrågor och skolavhopp. Få alle med är ett samarbete mellan aktörer inom svenska Fyrbodal och norska Østfold.

Samarbetspartners Få alle med