Vårt skolutbud

Ett science center ska inspirera till förnyelse inom det tekniska, naturvetenskapliga och matematiska områdets utbildningar och dessutom fungera som en kompetensutvecklingsresurs. Därför har Innovatum science center tecknat samarbetsavtal med de flesta kommunerna i Fyrbodal samt flera friskolor.

Avtalens omfattning och innehåll kan variera beroende på kommun/skola.

Västra Götalandsregionen beslutade 2006 att avsätta särskilda medel för att öka ungdomars intresse för naturvetenskap och teknik. I samverkan med kommuner, näringsliv och högskolor vill regionen stödja insatser för att stimulera insatser för att fler ungdomar söker sig till tekniska och naturvetenskapliga utbildningar.

Jerry Alrup
Jerry Alrup
Pedagog
0520-28 94 09
Kajsa Berg
Kajsa Berg
Pedagog
0520-28 94 15
Cecilia Glimstrand
Cecilia Glimstrand
Pedagog
0520-28 94 21
Erika Holm
Erika Holm
Pedagog (Tjänstledig)
Håkan Malmsköld
Håkan Malmsköld
Pedagog
0520-28 94 28