INNOVATUM SCIENCE CENTER • TEL 0520-28 94 00 • ÖPPETTIDER Mån Stängt • Tis-Sön 11-16 
Logotyp "Innovatum Science Center"
Skolutbud

Lärarfortbildning

Inspiration till ett lustfyllt lärande

Innovatum Science Center erbjuder lärarfortbildningar för förskolepersonal och lärare från förskoleklass till och med gymnasiet.

Fortbildningarna har som syfte att ge inspiration till ett lustfyllt lärande, belysa ämnen som matematik, teknik och naturvetenskap samt underlätta lärarens roll med tips, idéer och kopplingar till aktuella läroplaner. Ett stort område vi fokuserar på är digitala kompetenser och särskilt programmering. Vi erbjuder även fortbildningar i Hållbar Utveckling.

I våra lärarfortbildningar ingår alltid interaktiva moment såväl som föreläsningar och diskussioner.

Vissa av våra fortbildningar kan erbjudas digitalt. Kontakta oss för att se vad vi kan göra för att fortbildning ska fungera även när lärare inte kan komma till oss! Du kan även kontakta oss om du har egna idéer och önskar skräddarsydda lärarfortbildningar.

Aktuellt utbud

Workshopserie

utifrån Skolverkets webbkurser i programmering

Är du som lärare nyfiken på hur programmering kan användas som verktyg och undervisas kring i klassrummet? Då kan vår kostnadsfria (finansieras av skolverket) workshopsserie utifrån Skolverkets kurser om programmering vara något för dig.

Utomhuspedagogik

Lekplatsfysik – vad är det? Denna fortbildning handlar om hur man med barn kan genomföra undersökningar på en lekplats i närmiljön. I inledningen ges en föreläsning om vilket ämnesinnehåll inom NO-området man kan arbeta med på en lekplats samt hur en systematisk undersökning kan gå till. Efter detta promenerar vi till Vattenkraftens lekpark vid Insikten (ca 10 minuters promenad) och gör undersökningar på olika stationer. Avslutningsvis diskuteras pedagogiska och didaktiska aspekter.

Tidsåtgång ca 3,5 timmar
Målgrupp: Förskolan till årskurs 6

Hållbar utveckling

Denna fortbildning inleds med en föreläsning om hållbar utveckling och vad som kännetecknar en god undervisning i detta ämne. Därefter följer utomhusövningar som går att anpassa efter årstid.

Tidsåtgång för hela fortbildningen tar ca 4 timmar (halvdag).
Målgrupp: Förskolan till årskurs 6

Teknik

Denna fortbildning innehåller en introduktionsföreläsning som tar upp vad teknik är, teknik som problemlösning, teknik förr, nu och i framtiden. Sedan följer workshops med praktiska övningar som passar de yngre eleverna.

Denna fortbildning kan anpassas efter önskemål men minimitid är 3,5 timmar
Målgrupp: Förskolan till årskurs 3

Aktuellt utbud

Digitala kompetenser

När du bokar en fortbildning ingår en introduktion (miniföreläsning) om digitala kompetenser och programmering. Därefter följer praktiska workshops för olika ålderskategorier och med varierat material. Du väljer 1-4 workshops beroende på tiden för fortbildning. Varje workshop är mellan 1-2 timmar. Dessa workshops är valbara:

Programmering unplugged

Hur man kan arbeta med programmering utan dator, Ipad, robotar eller andra digitala hjälpmedel. Att träna det datalogiska tänkandet.

Förskola till årskurs 6

Blue-bots och andra robotar

Hur man skapar meningsfulla och utmanande uppgifter. Blue-bots som verktyg att lära ut programmering samt att skapa ett lustfyllt lärande i andra ämnen.

Förskola till årskurs 6

Prova på materialet Wedo

Bygg din egen Legorobot och programmera den med enkel och bildbaserad blockprogrammering.

Förskola till årskurs 6

Introduktion till materialet EV3

Lös uppdrag med roboten genom att programmera med hjälp av Legos blockprogrammeringsspråk.

Årskurs 4-9

Introduktion till Sketchup
Lär dig grunderna i detta tredimensionella ritprogram. Hur man kan använda programmet i undervisningen. Läs mer om Sketch-up: sketchup.com

Årskurs 4-9

Introduktion till Scratch
Lär dig blockprogrammeringens grunder i Scratch för dator eller Ipad. Hur man skapar uppdrag för eleverna som utmanar deras kreativitet och problemlösningsförmåga. Läs mer om Scratch: scratch.mit.edu

Förskoleklass till årskurs 9

Introduktion till Micro:bit
Mikrokontrollkort med blockprogrammering. Micro:bits fördelar är att den kan användas i många olika åldrar, är relativt billig i inköp, inte kräver någon installation och kan programmeras med olika programmeringsspråk. Läs mer om Micro-bits: microbit.org

Årskurs 4-9

Prova på grunderna i Spike Prime

Workshopen är en introduktion till att använda LEGOs produkt Spike Prime. Programmeringen sker i en Scratch-likande blockbaserad digital miljö och materialet innehåller motorer och flertalet olika sensorer.

Årskurs 4-9

Introduktion till Python

Lär dig grunderna i textprogrammering genom programmeringsspråket Python. Hur man skapar enkla program, villkorssatser, loopar och exempel på elevuppgifter

Årskurs 7 till gymnasiet

Föreläsningar

Människa/maskin. Samspel mellan teknikutveckling och samhällets förändring.

Mer om våra lärarfortbildningar

Våra workshops och föreläsningar kan alla kombineras efter behov eller preferens, varav mellan en-två timmar per workshop.

Vi genomför helst våra fortbildningar i våra lokaler i Trollhättan men kan också genomföra fortbildningar hos er. Kontakta oss gärna för diskussion om upplägg och pris.

Vill du själv välja datum?

I överenskommelse med oss kan du själv bestämma datum för lärarfortbildningar. Välkommen med din förfrågan!

Cecilia Glimstrand
Cecilia Glimstrand
Pedagog
0520-28 94 21