INNOVATUM SCIENCE CENTER • TEL 0520-28 94 00 • ÖPPETTIDER Måndag Stängt Tisdag-Söndag kl. 11-16

Workshopserie

utifrån Skolverkets webbkurser i programmering

Är du som lärare nyfiken på hur programmering kan användas som verktyg och undervisas kring i klassrummet? Då kan vår kostnadsfria (finansieras av skolverket) workshopsserie utifrån Skolverkets kurser om programmering vara något för dig.

På uppdrag av Skolverket erbjuder Innovatum Science Center under höstterminen 2023 en workshopserie som är kopplad till kurserna Om programmering och Att programmera . Under tre träffar kommer du som lärare få stöd och tips om programmering i skolan som ett komplement till Skolverkets webbkurser som du går igenom samtidigt.

Workshopserien kommer erbjudas i fyra inriktningar:

Innehållet anpassas utifrån deltagarnas och huvudmännens önskemål, samt utifrån förkunskaper hos deltagarna och deras elevers ålder. Inga förkunskaper krävs, men rekommenderas för de pedagoger som väljer inriktning Python.

21 september
26 oktober
30 november

Samtliga träffar pågår mellan kl.14:00-16:30.

Sista anmälningsdag är 8 september.

Om du som huvudman vill anmäla en större grupp (+18 personer) finns möjlighet att välja datum/plats utefter era önskemål.

För mer information/kontakt och bokning
kontakta Jerry Alrup.

Jerry Alrup
Jerry Alrup
Pedagog
0520-28 94 09