Hållbarhet

Hållbarhet för Innovatum Science Center handlar om att agera ansvarsfullt och långsiktigt. Vi arbetar med hållbarhet som ett ämne i vår utställning och aktiviteter mot våra målgrupper, som elever, lärare, barnfamiljer och kulturravsaktörer. Vi arbetar också med hållbarhet i drift och utveckling av verksamheten.
De viktigaste hållbarhetsfrågorna som är vägledande för prioriteringar och målsättningar är:
Innovatum Science Center fokuserar speciellt på arbete med: