INNOVATUM SCIENCE CENTER • TEL 0520-28 94 00 • ÖPPETTIDER: Stängt 12-20 juni
Logotyp "Innovatum Science Center"

Interregprojekt Kraftledningar

Framtidens arbetskraft sitter i klassrummet idag

För att långsiktigt lösa sysselsättningsfrågorna, säkra tillgången till arbetskraft och åstadkomma bättre matchning behövs kontinuerliga ”Kraftledningar” som binder samman skola, näringsliv och arbetsplatser. Detta projekt vill bidra till att nätverk mellan aktörerna etableras, på lokal, delregional och interregional nivå. Projektet genomförs av Innovatum Science Center, INSPIRIA, skolor och näringsliv inom Fyrbodal och Viken.

Science centers såsom Innovatum Science Center och INSPIRIA har en samlad kompetens och erfarenhet av att möta ungdomar på en informell arena. Detta samt kontakten med näringslivet och det etablerade samarbetet med skolorna och akademin är en garant för att kunna genomföra det arbete som krävs: ge information, inspiration och motivation till ungdomar så att de förstår hur samhället fungerar och bättre kan hitta sin aktiva roll i det.

KOKO Travel Show

Hur ska man välja att leva sitt liv? Vart vill man bo? Vad vill man arbeta med? Dessa frågor får ungdomar svara på i Koko Travel Show som är en interaktiv 360° multimediaföreställning där vi undersöker vad unga anser är viktigt.
Genom att svara på frågor via smartphones inne i en 80 kvadratmeter stor projektionsbur där väggarna består av 360° filmprojektioner på tre meters höjd påverkar deltagarna föreställningen och bygger samtidigt sina egna personliga psykologiska profiler. Allt går i en rasande takt och när spelet är slut så avslutas det med en workshop där deltagarna får möjlighet att diskutera frågor som kan ha uppkommit.

Med stöd av Interreg Sverige-Norge driver Innovatum Science Center spännande projekt om sysselsättningsfrågor och skolavhopp. Kraftledningar är ett samarbete mellan aktörer inom svenska Fyrbodal och norska Viken.

Henrik Olsson
Henrik Olsson
Historiker, Verksamhetsansvarig Kulturarv
0520-28 94 14
Linn Björk
Linn Björk
Kulturarvsutvecklare, Projektadministratör
0520-28 93 10
0707-17 26 29

Generation TankeZ

är en poddserie skapad av, med och för ungdomar, i regi av INSPIRIA science center.

Poddserien görs i samband med Interreg-projekten “Få Alle Med” och “Kraftledningar”, och tematiserar vikten av personliga egenskaper och de möjligheter som finns i arbetslivet på ett sätt som är relevant, intressant och spännande för unga. Målet är att hjälpa unga att göra skol- och yrkesval som de kommer att trivas med och som de kommer att kunna stå för.

Del 1: Personliga egenskaper

Detta avsnitt tematiserar vikten av personliga egenskaper, och tar upp fyra personliga egenskaper som av chefer lyfts fram som särskilt viktiga i arbetslivet.

Del 1: Personliga egenskaper

4 Videos
Del 2: Möjligheter i arbetslivet

Tematiserar de möjligheter som finns i arbetslivet, och tar upp fyra olika ämnen som ska hjälpa unga att hitta rätt i alla möjligheters djungel.

Samarbetspartners Kraftledningar

Interregprojekt Kraftledningar är ett avslutat projekt