INNOVATUM SCIENCE CENTER

Vårt industriella

Industrisamhällets omvälvande utveckling under de senaste 150 åren har på ett avgörande sätt förändrat människors levnadsvillkor i alla delar av världen och detta är utgångspunkten för Innovatum Science Centers arbete med det industriella kulturarvet.

Med industrisamhällets förändring som bas jobbar Innovatum Science Center med att stödja och utveckla arbetslivsmuseer och det ideellt drivna kulturarvet i Trollhättan och Västra Götaland. Vi vill vara en viktig samarbetspartner i skärningspunkten mellan industrisamhällets förändring, det civila samhället, kulturturism och regional utveckling.

Innovatum Science Center har ett regionalt uppdrag att arbeta med industrisamhällets historia och kulturarv i Västra Götaland. Vår kompetens och intresse finns speciellt inom områdena ideellt arbete och föreningsliv, industrisamhällets kulturarv, lärande och kulturturism.

I detta arbete ingår många perspektiv, alltifrån vidgat deltagande och hållbarhet, till evenemang, kulturturism och konkreta samarbeten och platsutveckling. Vi samarbetar med andra aktörer som är verksamma inom detta område, främst inom samverkan Prisma Västra Götaland, där både offentliga och ideella aktörer ingår.

Innovatum Science Center arbetar också med att utveckla fall- och slussområdet och Innovatumområdet som besöksmål, utifrån ett kulturarvsperspektiv.

På gång

Temavecka
05.08.24
-11.08.24
Minikollo
13.08.24
-15.08.24
Festligheter
15.08.24
-15.08.24
patrik-alexandersson2
Patrik Alexandersson
Förenings- och bildarkivarie, Dokumentation
0520-28 94 18
Linn Björk
Linn Björk
Kulturarvsutvecklare, Projektadministratör
0520-28 93 10
0707-17 26 29
Märta Gustavsson
Märta Gustafsson
Kulturarvsutvecklare
0520-28 94 31
Henrik Olsson
Henrik Olsson
Historiker, Verksamhetsansvarig Kulturarv
0520-28 94 14
Elin Sörensson
Elin Sörensson
Kulturarvsutvecklare
0520-28 94 19
070-515 77 72

Kulturarvsnytt

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vårt nyhetsbrev ger dig aktuell information om kommande aktiviteter som nya projekt, seminarier, workshops, nätverksträffar, utbildningar med mera.