INNOVATUM SCIENCE CENTER
Besök området

Trollhättefallen

Fall med starka krafter

Inte någon annanstans i södra Sverige finns en lika dramatisk älvfåra som skär genom landskapet. Men det är först när dammluckorna öppnas och det skummande vattnet väller fram som det går att förstå vilken oerhörd kraft älven besitter.

Det mäktiga ravinlandskapet bildades genom sprickbildningar för många tusentals år sedan. Älvfåran fördjupades sedan genom ras och vattnets ihärdiga nötning ner i berget.

Storheten i detta landskap upplevs enklast från Oscarsbron, men fina vyer hittar du från många olika platser längs de omkringliggande stigarna. Den allra högsta utsiktsplatsen är Kopparklinten där man en klar dag kan se flera mil bort.

Visste du att...