INNOVATUM SCIENCE CENTER
Besök området

NOHAB:s Smedja

Nohabs gamla smedja är en unik industrimiljö som bevarats i skicket den var när tillverkningen en gång slutade, med hamrarna, ugnarna och alla verktyg som användes i produktionen. I smedjan körs våra digital show om NOHAB och Trollhättan industrihistoria och det finns möjligheter för barn att upptäcka den spännande miljön.

Smedjan är en av Sveriges äldsta hammarsmedjor. Den har varit i drift sedan 1847 då företaget NOHAB, Nydqvist & Holm AB, startade sin verksamhet.

När verksamheten lades ner 1993 köpte Trollhättans kommun in samtliga inventarier för att rädda smedjan.

De nuvarande lokalerna togs i bruk 1935. I smedjan har det bland annat tillverkats kopplingsstänger till lok, ringar, axlar och verktyg. Den maskinella utrustningen består idag av tre stycken 500-800 kilos lufthammare, två stycken mindre hammare och flera ugnar och en stor mängd mallar och verktyg.

NOHAB:s smedja är också en levande smedja idag, där fler konstsmeder har sin verkstad. Kontakta dem gärna om ni vill veta mer.

Läs mer om…
Inge Dahlgren konstsmide
Rikard Ahlins varmsmide
Andreas Bohlins konstsmide
Ivans Smedja

NOHAB:s smedja har sommarsäsongsöppet alla dagar under sommarsäsongen inkl. digital show. För övriga tider kontakta receptionen på Innovatum Science Center, tel. 0520-28 94 00

Gå på en upptäcktsfärd i NOHAB:s Smedja!

Vad är en smedja och hur var det att arbeta i där förr? På Museiresan besöker du arbetslivsmuseer i Västra Götaland och deltar i aktiviteter. Efter att du gjort en aktivitet får du en stämpel i Museeresanpasset och efter den tredje stämpeln får du en present. Börja resan på NOHAB!