INNOVATUM SCIENCE CENTER
Trollhättans historia

NOHAB

När NOHAB startade mellan kanalen och fallen 1847 var det inget stort samhälle man kom till. Trollhättan var då ett litet men växande samhälle där sjöfarten i kanalen var omfattande och sågar och kvarnar börjat om vandlats till fabriker.

NOHAB, eller Trollhättans mekaniska verkstad som det från början hette etablerade sig Trollhättan för här fanns det tillgång på vattenkraft. Verksamheten växte snabbt och företaget kom att i över 100 år vara det största och viktigaste i Trollhättan. Nohab var i alla avseenden en integrerad del av stadens utveckling och snabba expansion.

Företaget startade som en liten mekanisk verkstad på västra sidan trafikkanalen, som idag är Vattenfalls verkstadsgård, men kom efter hand att växa allt mer och efter 1890 flyttades produktionen succesivt till det område som idag är Innovatumområdet. Verksamheten startade med att producera en mängd olika produkter men från 1870-talet kom lok att bli den viktigaste produkten, och den som kom att göra NOHAB känd över världen. De viktigaste produkterna tillsammans med lok kom under 1900-talet att bli vattenturbiner, dieselmotorer och militär produktion.

Den mest kända händelse i NOHAB:s historia var när företaget 1920 fick en jättelik order från Sovjetunionen på 1000 stora godslokomotiv, de s.k. ryssordern. Detta ledde till en intensiv expansion på NOHAB och en omfattande produktion och som mest kring 2800 anställda. Ryssordern skars dock hastigt ned till 500 lok 1924 vilket ledde till en lika omfattande kris i slutet av 1920-talet då antalet anställda minskade till färre är 400. Denna kris innebar till att Nohab tvingades söka nya produktionsmöjligheter, vilket ledde till bildandet av NOHAB Flygmotor 1930. Senare Volvo Flygmotor och idag GKN. Under 1930-talet var NOHAB också starkt involverade i bildandet av Svenska Aeroplan Aktiebolaget 1937, SAAB, vilket innebär att NOHAB lade grunden till de två företag som kom har dominerat Trollhättans näringsliv de senaste 50 åren.

1936 blev NOHAB köpt av Bofors, som då var Sveriges störta vapentillverkare och under 1940-talet var den militära produktionen omfattande. Under 1950- och 60-talen var det goda år på NOHAB med omkring 2000 anställda. De viktigaste produkterna var lok, dieselmotorer, turbiner och vapendelar. De levererades till många länder i världen vilket gjorde NOHAB internationellt känt inom sina områden.
Efter 1970 minskade dock lönsamheten och under 1980-talet styckades och såldes delar av företaget för att slutligen läggas ned 1986. Arvet från NOHAB levde dock kvar genom Saab (NEVS) och Volvo Aero (GKN), vilka båda var avknoppningar från NOHAB. Trollhättan har således en lång och kontinuerlig industritradition och även på Nohabs gamla industriområde har industriell verksamhet återkommit, men nu i en ny form av ett utvecklingscenter, Innovatum.

Så var det på NOHAB

Rapport från gubbarna i blåställ

Stig Svantesson

En nytryckt version finns att köpa på Innovatum Science Center eller att läsa på prismavg.se