INNOVATUM SCIENCE CENTER
Besök området

Slussarna

Konsten att flytta fartyg i höjdled

Det är en imponerande syn att stå riktigt nära ett 90 meter långt fraktfartyg, med en totalvikt på 4 000 ton, som sakta tar sig genom Trollhättans slussar. Alldeles intill färdades träskutor genom den första slussleden för över 200 år sedan.
I slussområdet flyter nutid och dåtid ihop. Här möts de tre lederna från 1800, 1844 och 1916. De två 1800-talslederna står sedan länge oanvända men den senare trafikeras ännu livligt av både nyttofartyg och fritidsbåtar.

Slussarna från 1800 och 1844

I slutet av 1700-talet hade man äntligen hittat lösningen på hur man kunde färdas förbi de höga fallen. Genom att gräva en lång kanal närmare den nuvarande staden, och kombinera den med flera slussar, kunde strömmen lugnas ner och på så vis trygga båtarnas färd.

Den första leden med totalt åtta slussar stod klar år 1800. Den blev en succé. Men snart krävdes större kapacitet för att matcha den nyanlagda Göta kanal som gick ut i Östersjön, och redan 1844 invigdes den andra slussleden.

Nere i det lugna, natursköna Gamle Dal omges du helt av den gamla slussmiljön. För bara hundra år sedan myllrade platsen av liv när träfartygen sakta tog sig genom de vackra omgivningarna.

Dagens slussled

Den senaste leden stod klar 1916, samma år som Trollhättan blev stad. Den består av fyra djupa slussar där båtarna passerar än i dag.

Från juni till augusti är det som mest aktivitet i slussområdet då Göta älv fylls av fritidsbåtar. Det är en unik upplevelse att på nära håll se både stora och små fartyg flyttas drygt 30 meter i höjdled.