INNOVATUM SCIENCE CENTER
Dokumentation

Om våra industrihistoriska intervjuer

Vi arbetar mycket med dokumentation genom intervjuer, med utökat fokus sedan 2016. Vi strävar efter att skapa och bevara förstahandskällor till den fantastiska industriepok Trollhättan upplevt – för nutid och framtid att kunna ta del av.

Intervjuer med anställda på stadens stora industrier – SAAB, NOHAB, Flygmotorindustrin och Stridsberg & Biörck – står i fokus. Ett tydligt formulerat mål med insatserna är säkerställandet att ett brett urval av yrkesroller på industrierna kommer till tals och dokumenteras.

Vem deltar i intervjuerna?

I nära samarbete med Saab Car Museum har flest insatser gjort med tidigare Saab-anställda, och bredden på deltagares bakgrund kan illustrera vår målsättning med vårt dokumentationsinsatser.

Deltagarna har kommit bland annat från administration, design, foto, informationavdelning, konstruktionsavdelning, marknadsavdelning, modell- och prototypverksamheten, matsalen, måleriet och produktion.

Vi tittar inte bara på en bredd sett till deltagarnas arbetsbakgrund. Bland deltagarna finner vi teknikintresserade från närområdet och andra delar av Sverige. Vi finner också de som tog steget att flytta till Trollhättan och Saab från långväga i från representerade. Vi finner utöver personer födda i Sverige också tidigare anställda med sitt ursprung i Finland, forna Jugoslavien och från Mellanöstern – för att nämna några exempel.

Tjänstgöringstiden har också varierat på de deltagande. Här finns Saab-anställda som endast arbetade en kort period såsom ett sommarlov eller halvår, och också de som rotade sig på företaget och kan uppvisa 30, 40 och i ett fall till och med över 50 års anställningstid på bilfabriken i Trollhättan.

Vad täcker intervjuerna in?

I intervjuerna behandlas bakgrunden innan anställningarna på industrierna. Bakgrund, utbildning, tidigare arbeten. Upplevelsen om att ha arbetat på företaget – ofta genom personliga reflektioner och minnen från vardagens arbetsliv, kombinerat med minnen från en mer ovanlig vardag.

Genom den relativ fria formen som intervjuerna har genomförts i, har möjligheten givits att kunna dokumentera och få en insyn i det nämnda vardagliga arbetet. Vi finner utdrag från flera nivåer. Både från styrning, planering och från praktiskt genomförande på olika nivåer i kända projekt och insatser inom de nämnda industrierna.

Stor hjälp och uppmuntran mottagen

Dokumentationsinsatsernas uttryckta mål med att fånga bredden av berättelserna från tidigare industrianställda, har varit något som många visat sig vara mycket positivt inställda till. Vi har fått hjälp av tidigare industrianställda, och flera har också tagit kontakt med tidigare kollegor i när- och fjärran för att informera om våra pågående insatser och tipsa oss om dessa för framtida intervjuer.

Ovärderlig hjälp har därmed också mottagits från eldsjälar som själva inte valt att delta, men som bidragit information och tipsat om sådana kollegor som kommit till tals med minnen från sitt arbetsliv för en av industrierna i Trollhättan.

Intervjuernas form

Efter gjord intervju har den intervjuade själv fått lyssna igenom den sammanställda intervjun i sin helhet. Önskemål om eventuella ändringar från den intervjuade har genomförts, och en ny genomlyssning har skett. Den färdiga intervjun, som bevaras för framtiden, är därför genomlyssnad och godkänd av den som deltagit – och denne har lämnat sitt uttryckliga godkännande för bevarande och tillgängliggörande för framtiden.

Hur tillgängliggör vi våra dokumentationsinsatser?

Vi arbetar tillsammans med ideella och offentliga aktörer med ett gemensamt intresse i industrisamhällets kulturarv, och tillgängliggör utdrag ur våra genomförda intervjuer på webbsidan Prisma Västra Götaland.

Några direktlänkar till
Berättelser från SAAB

Intervjuklipp, information och donerade bilder från deltagande anställda från Saab dyker regelbundet upp på Saab Car Museums Instagramkonto, där vi också når internationell publik i form av Saab-intresserade världen över, för våra dokumentationsinsatser.