INNOVATUM SCIENCE CENTER
Trollhättans historia

Källor till Trollhättans historia

– ett urval av litteratur om Trollhättans historia

Klickar du på titlarna länkas du vidare till Libris, Kungliga bibliotekets hemsida, där du ser på vilka bibliotek du kan hitta boken du är intresserad av. Många av böckerna finns att läsa hos oss på Innovatums Science Center i vårt referensbibliotek.

Historia och historier om Stranna

Trollhätte-Gillet (utgivare)

Trollhättan i bild förr och nu

Trollhätte-Gillet (utgivare)

Sågarbyn och Magnus Åberg

Trollhättan tar form 1860-1896
Oskar Hörmander och Bengt Lindström

Sågarbyn blir Sveriges kraftstad

Trollhättan växer till stad 1896-1916
Oskar Hörmander och Bengt Lindström

Guldtid och Kristid

Trollhättan möter världen 1916-1936
Oskar Hörmander och Bengt Lindström

Strömslund

Sveriges äldsta egnahemsområde 1889-1989
Bengt Lindström

NOHAB 100 år

Werner Johnsson

Stranna och Strannas barn

Kulturskildringar från gamla Trollhättan
  Werner Johnsson

Att sätta spaden i jorden

Kommunalpolitiskt handlingsutrymme 1945-1985 
Björn Tropp

Sjuntorp

Fabriken - samhället - folkrörelserna
Stig Hellström

Saga och teknik

En bok om Trollhättan vid 50-årsjubileet
Sten Söderberg

Rocken kommer till Trollhättan 

Rock och pop i Trollhättan 1955-1969
Per Åke Qvick

Övriga källor hemsidor

rogerlark.se

Roger Lärks fotoblogg

trollhattegillet.se

Trollhätte-gillets hemsida

trollhattebygden.se

Trollhättebygdens släktforskare