INNOVATUM SCIENCE CENTER

Prisma Västra Götaland

De väldiga kranarna i Göteborgs hamn. Den världskända textilindustrin i Borås. Varvshistorien i Göta älvdalen och det lilla bageriet på Öckerö. Klosterängen i Lugnås, skolmuseer och NOHAB i Trollhättan.

Upptäck Prisma Västra Götaland – en samverkansplattform och digital arena för platser, människor och berättelser som tillsammans berättar om det industrihistoriska kulturarvet som lagt grunden för vårt moderna samhälle.

Prisma – En bred samverkan

Prisma Västra Götaland är en bred långsiktig samverkan för att lyfta och synliggöra industrisamhället i Västra Götaland. Runt om i regionen finns hundratals platser och besöksmål som på olika sätt speglar industrisamhällets kulturarv. Prisma Västra Götaland arbetar för att stärka samverkan mellan dessa. Vi tror att en stark samverkan bidrar till att våra platser och besöksmål blir än mer attraktiva för våra besökare.

Tillsammans vill vi lyfta fram Västra Götalands omvandling under industrialismen, den period från 1850 till idag då samhället förändrats som aldrig förr. Vi hoppas och tror att det hjälper oss att bättre förstå dagens omställning och vart samhället är på väg. Ett av våra viktigaste verktyg inom Prisma Västra Götaland är en digital plattform, prismavg.se.

Prisma – En digital mötesplats

Vår historia säger mer om oss än vad vi kan ana; om vilka vi är, varför vi har det som vi har det, tänker som vi tänker och gör som vi gör. Vår historia är nyckeln till att förstå vår samtid, men också till att skapa vår framtid. För om vi inte vet varifrån vi kommer, hur ska vi då kunna veta vart vi är på väg?

Prisma Västra Götaland är fylld med berättelser om de människor, platser och industrier som lagt grunden för vårt moderna samhälle. Här kan du läsa om allt från båtbyggartraditionerna på Västkusten till skifferbrytning i Dalsland, från Stora Ekeberg Sanatorium i Axvall till Fallen och Slussarna i Trollhättan. Vi bjuder också på utflyktstips till industrihistoriska besöksmål och upplevelser runt om i regionen.

Alla är välkomna att bidra med egna berättelser till Prisma – vilken berättelse vill du dela med dig av?

Aktörer

Bakom Prisma Västra Götaland finns ett brett nätverk av olika aktörer som samarbetar kring industrisamhällets kulturarv men alla är välkomna att bidra med berättelser. Tillsammans gör vi industrisamhällets kulturarv tillgängligt och levande.

Utbildningar
Kompetensväxling
Museiresan
Kinnekullebanan