INNOVATUM SCIENCE CENTER
Prisma Västra Götaland

Kompetensväxling

Föreningsutveckling genom främjande av kulturarvsplatser

Kompetensväxling handlar om vidgat deltagande och föreningsutveckling genom främjande av kulturarvsföreningar i vår region. Vi jobbar för att få museerna att stärkas på olika plan och nå ut med sin verksamhet till fler besökare. Kompetensväxling handlar också om möten mellan unga och äldre med olika kompetenser och erfarenheter. Ni som förening kan med kompetensväxling få hjälp att utveckla er verksamhet. Här finner du handledning och olika verktyg som kan hjälpa er i ert utvecklingsarbete.

Kom igång med Kompetensväxling!

För att gynna kompetensväxling på ideellt drivna kulturarvsplatser har ett antal tillvägagångssätt identifierats.

Dessa tillvägagångssätt utgår från befintliga resurser, så som feriearbetare, UF-företagare (Ung Företagsamhet), skolor och utbildningar samt arbetssökande, och har testats på en rad platser i regionen med gott resultat.

Kompetensväxling har tagit sitt avstamp i ideellt drivna kulturarvsplatser så som arbetslivsmuseum och hembygdsgårdar. Detta är dock inte någon begränsning. Erfarenheter från kompetensväxling kan även användas av andra ideella föreningar.

Varför Kompetensväxling?

I Västra Götaland finns ca 150 arbetslivsmuseum vilka till största del drivs av ideella föreningar och eldsjälar. I många föreningar är medelåldern hög, där man står inför frågan om hur man skapar generationsväxling och kompetensväxling för att på så vis få museerna att leva vidare och utvecklas.

Turistnäringen är stark och natur och kultur är en stor reseanledning för många, inte minst utländska besökare. Kulturarvet är på många håll unikt för Sverige och kan spela en stor roll i turismutvecklingen på en ort.

Kulturarvet och ideella föreningar spela en viktig roll som arbetsgivare, genom att anställa unga som feriearbetare, i projekt eller genom egen finansiering. Samtidigt får platsen och föreningen tillgång till personella resurser och ny kunskap och kompetens.

Goda exempel

Söka pengar

I Sverige är vi bra på att organisera oss och skapa projekt. Här finns både pengar att söka för nya projekt och andra organisationer och projekt som kan bidra till ert kompetens-växlingsarbete.

Tips på organisationer och projekt

Hembygdsförbundet  har bl.a. en satsning som heter Ung hembygdsambassadör, läs mer på deras hemsida.

KulturUngdom  stöttar unga kulturutövare i hela Västra Götalandsregionen. Härifrån kan unga kan söka K-pengar för att genomföra egna kulturprojekt.

• Från Ungdomsstyrelsen  kan ni som förening bl.a. söka bidrag för ungas organisering.

• Studieförbunden: Genom att samverka med ett studieförbund kan din förening få tillgång till resurser bl.a. då du vill arrangera utbildningsdagar för feriearbetare eller liknande. Studieförbunden är också ett stöd vid genomförandet av kulturevenemang.

Inspiration

Att inspireras och lära av andra är ett bra sätt att komma igång med kompetensväxling på en kulturarvsplats eller i en förening. Här hittar du artiklar om kompetensväxlingsarbetet och ett urval av goda exempel med korta intervjuer och beskrivningar av hur andra tänkt och gjort.

Bakgrund Kompetensväxling

Kompetensväxling som projekt 2011-2017

Kompetensväxlingsprojektet startade 2011 på uppdrag av Västra Götalandsregionen.
Projektet grundades på tre faktorer:

Efter att under två år haft fokus på unga/unga vuxnas behov av verktyg för att på bästa sätt kunna bidra till kompetensväxling på en ideell kulturarvsplats, var fokus under 2013 på föreningen, vilka är att betrakta som ”möjliggörare” för att överhuvudtaget driva arbetet med kompetensväxling. År 2013 lades projektägaransvaret på Innovatum Science Center som också i sitt ordinarie uppdrag arbetar med arbetslivsmuseer och industrisamhällets kulturarv i Västra Götalandsregionen.

Under år kommande år påbörjades aktiviteter i samverkan med utbildningar samt att bredda målgruppen inom föreningar till att även handla om hembygdsföreningar. Unga leder unga var ett annat koncept man jobbade mycket med.

2017 avslutades projektet, men Innovatum Science center arbetar fortfarande med kompetensväxling som en del i sitt befintliga uppdrag.

Kontakt

Vill du veta mer om hur du kan arbeta med kompetensväxling i din förening? Eller är du en kommun som skulle vilja stötta det lokala kulturarvet i er kommun genom att arbeta med kompetensväxling? Kanske är du en utbildningsanordnare som ser att era studenter skulle kunna bidra med kunskap, engagemang och idéer till det ideella kulturarvet?

Vi är alltid glada över att diskutera kompetensväxlingsviktiga frågor så hör gärna av dig!

Linn Björk
Linn Björk
Kulturarvsutvecklare, Projektadministratör
0520-28 93 10
0707-17 26 29