INNOVATUM SCIENCE CENTER
Kompetensväxling

Skolor och utbildningar

I Västra Götalandsregionen finns en bredd av utbildningar där studenterna har kompetens inom allt från landsbygdsvård och hemslöjd till design, turism och marknadsföring. Genom samverkan med utbildningar kan föreningen bakom den ideellt drivna kulturarvsplatsen få tillgång till annan kompetens, fördjupad kunskap m.m.

Det är bra att föreningen funderar kring sina behov och sedan tar kontakt med lämpliga skolor för eventuella samarbeten. Eftersom skolor oftast planerar läsåret på våren är det bra att kontakta dem under tidig vår för större projekt så skolorna har möjlighet att planera in det i sina scheman.

Viktigt att tänka på:

  • Hur skulle studenter från lämplig utbildning kunna bidra till ert arbete?
  • Vilka utbildningar skulle vara intressanta för er förening att komma i kontakt med?
  • Kan ni, tillsammans med de studenter ni möter, hitta möjligheter för att fortsätta utvecklingsarbetet inom ramen för ett efterföljande projekt? För många studenter kan er förening vara en första arbets- och/eller uppdragsgivare!

Guider och verktyg som kan vara bra när ni samarbetar med skolor och utbildningar: