INNOVATUM SCIENCE CENTER • TEL 0520-28 94 00 • ÖPPETTIDER Måndag Stängt Tisdag-Söndag kl. 11-16

Bluebots Förskola

Teknik och matematik: Programmering, symboler och begrepp

Barnen får genom olika övningar en större förståelse för programmering och robotar. Hur får vi en robot att gå dit vi vill? Hur kan vi programmera med hjälp av symboler? Barnen får i olika stationer träna sig i att följa och ge instruktioner, lösa problem och samarbeta med hjälp av de glada Blue-botarna.

Max tidåtgång: 30 min.
Max antal deltagare: 12 st.
Rekommenderad årskurs: Förskolan 4-5 år, Förskoleklass
Kopplingar till kursplaner

Lpfö 18 Mål och riktlinjer
• Intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
• Förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
• Förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta