INNOVATUM SCIENCE CENTER • TEL 0520-28 94 00 • ÖPPETTIDER Måndag Stängt Tisdag-Söndag kl. 11-16

Spike Prime

Matematik och teknik: Blockprogrammering, sensorer, problemlösning

Testa att programmera LEGO:s senaste robot, Spike Prime.
Den programmeras med blockprogrammering av samma typ som Scratch.
Roboten är utrustad med flera olika sensorer, bl.a. tryck-, färg- och avståndssensor som man kan använda sig av för att få roboten att ta sig till sitt mål.

Max tidåtgång: 60 min.
Max antal deltagare: 16 st.
Rekommenderad årskurs: Årskurs 4- Gymnasiet
Kopplingar till kursplaner

Centralt innehåll i Teknik i årskurs 4-6
• Styrning av egna konstruktioner eller andra föremål med programmering.

Centralt innehåll i Matematik i årskurs 4-6
• Programmering i visuella programmeringsmiljöer. Hur algoritmer skapas och används vid programmering.

Centralt innehåll i Teknik i årskurs 7-9
• Tekniska lösningar för styrning och reglering med hjälp av elektronik och olika typer av sensorer. Hur tekniska lösningar som utnyttjar elektronik kan programmeras. Begrepp som används i samband med detta.
• Egna konstruktioner där man använder styrning eller reglering med hjälp av programmering.

Centralt innehåll i Matematik i årskurs 7-9
• Programmering i visuell och textbaserad programmeringsmiljö. Hur algoritmer skapas, testas och förbättras vid programmering.