INNOVATUM SCIENCE CENTER • TEL 0520-28 94 00 • ÖPPETTIDER Måndag Stängt Tisdag-Söndag kl. 11-16

Lilla bollfabriken

Matematik: Mönster, samarbete och skapande

I lilla bollfabriken arbetar eleverna i grupper och det är bra om läraren har bestämt dessa grupper redan innan besöket. Övningen går ut på att eleverna skall bygga en bild av olikfärgade bollar som passas in i en ram i rätt ordning. Ramen befinner sig på ena sidan av rummet och bollarna på andra sidan, detta för att ett transportmoment skall ingå.

Gruppen får en beskrivning av bilden som skall byggas och får sedan några minuter på sig att organisera och planera arbetet. Bilden byggs på tid men det är inget tävlingsmoment utan bara en jämförelse för den egna gruppen. Efter utförandet analyserar och utvärderar gruppen sitt arbete för att kunna förbättra sig inför nästa bildbygge (i mån av tid). Förutom att vara en samarbetsövning så är det också en gestaltning av produktionsprocessen i en fabrik.

Max tidåtgång: 45 min.
Max antal deltagare: 25 st.
Rekommenderad årskurs: 1-9
Kopplingar till kursplaner

Centralt innehåll i matematik år 1-3, 4-6 och 7-9
• Enkla geometriska mönster samt hur de konstrueras, beskrivs och uttrycks.

Ur läroplanen kap 2.2:
Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga.