INNOVATUM SCIENCE CENTER • TEL 0520-28 94 00 • ÖPPETTIDER Måndag Stängt Tisdag-Söndag kl. 11-16

VR-bomben

Digitalt: Kommunikation, samarbete, logik och läsförståelse

Elever ska i grupper om tre tillsammans desarmera en virtuell bomb. En av eleverna ser bomben i ett VR-headset, övriga är desarmeringsexperter. Genom att beskriva hur bomben ser ut och vilka moduler den består av, kan de tillsammans desarmera den. Men tiden tickar…

Detta program sätter elevernas samarbete, kommunikation och uthållighet på prov. Efter programmet diskuterar vi upplevelsen och hur olika vi reagerar vi utmaningar.

Max tidåtgång: 60 min.
Max antal deltagare: 30 st.
Rekommenderad årskurs: Åk 8 - Gymnasiet
Kopplingar till kursplaner

Ur skolans värdegrund och uppdrag
• Eleverna ska kunna orientera sig och agera i en komplex verklighet med stort informationsflöde, ökad digitalisering och snabb förändringstakt.
• Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt deras vilja att pröva och omsätta idéer i handling och lösa problem.
• Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska också ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt för att kunna värdera information.

Centralt innehåll i Svenska i årskurs 7-9
• Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. An­pass­ning av språk, innehåll och disposition till syfte, mottagare och samman­hang.
• Strategier för att förstå, tolka och analysera tex­ter från olika medier.

Centralt innehåll i Svenska 1
• Muntlig framställning med fokus på mottagaranpassning. Faktorer som gör en muntlig presentation intressant och övertygande.
• Olika sätt att lyssna och ge respons som är anpassad till kommunikationssituationen.