INNOVATUM SCIENCE CENTER • TEL 0520-28 94 00 • ÖPPETTIDER Mån Stängt • Tis-Sön 11-16

Guldet på NOHAB

Matematik: Problemlösning, kreativitet, samarbete och mindset, escape box

I detta escape-box-koncept får eleverna möta matematik-klurigheter i olika lådor med en inramning av historien kring NOHAB som numera är Innovatum. Eleverna arbetar i grupper med att lösa uppdrag som resulterar i koder för att öppna nya lådor. Ett koncept som tränar samarbete, kritiskt tänkande, kreativitet och kommunikation med en touch av lokalhistoria.

Om du letar efter en aktivitet som tränar samarbete i din elevgrupp så boka gärna detta program. Som avslutning diskuterar vi hur eleverna tog sig an utmaningen och hur man kan tänka när man står inför utmaningar. Vi pratar om att träna de viktiga framtidskompetenserna collaboration, communication, critical thinking och creativity.

Max tidåtgång: 60 min.
Max antal deltagare: 30 st.
Rekommenderad årskurs: 4-6
Kopplingar till kursplaner

Ur Matematikämnets syfte:
Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper för att kunna formulera och lösa problem samt reflektera över och värdera valda strategier, modeller och resultat.

Centralt innehåll Matematik i årskurs 4-6
• Strategier för att lösa matematiska problem i elevnära situationer.