Lära, Labba, Lösa

Kemi: Undersökning, laboratorium och utrustning

Vad kan man göra i ett labb? Vi vill väcka elevernas nyfikenhet kring labbmiljöer och naturvetenskap genom att visa vad som finns i labbet och prata om vilka som jobbar där. Vi samtalar också om var laboratorium finns. Vi testar tillsammans- gör en hypotes- och gör enkla naturvetenskapliga undersökningar. Eleverna får testa själva och se vad pedagogen visar.

Max tidåtgång: 60 min.
Max antal deltagare: 12 st.
Rekommenderad årskurs: Förskolan till 3
Kopplingar till kursplaner

Centralt innehåll i fysik år 4-6
• Elektriska kretsar med batterier. Hur de kan kopplas och hur de kan användas i vardaglig elektrisk utrustning.
• Några upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.

Centralt innehåll i fysik år 7-9
• Sambandet mellan (…) ström och spänning i elektriska kretsar. Hur kretsarna kan användas i elektrisk utrustning.
• Sambandet mellan undersökningar av fysikaliska fenomen och utvecklingen av begrepp och förklaringsmodeller. De fysikaliska förklaringsmodellernas historiska framväxt, användbarhet och föränderlighet.