INNOVATUM SCIENCE CENTER • TEL 0520-28 94 00 • ÖPPETTIDER Måndag Stängt Tisdag-Söndag kl. 11-16

Lära, Labba, Lösa

Kemi: Undersökning, laboratorium och utrustning

Vad kan man göra i ett labb? Vi vill väcka elevernas nyfikenhet kring labbmiljöer och naturvetenskap genom att visa vad som finns i labbet och prata om vilka som jobbar där. Vi samtalar också om var laboratorium finns. Vi testar tillsammans- gör en hypotes- och gör enkla naturvetenskapliga undersökningar. Eleverna får testa själva och se vad pedagogen visar.

Max tidåtgång: 45 min.
Max antal deltagare: 12 st.
Rekommenderad årskurs: ÅK 1-3
Kopplingar till kursplaner

Centralt innehåll i kemi år 1-3
• Några blandningar och hur de kan delas upp i sina olika beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering.