INNOVATUM SCIENCE CENTER • TEL 0520-28 94 00 • ÖPPETTIDER Måndag Stängt Tisdag-Söndag kl. 11-16

Nyfiken i en lupp

Utomhuspedagogik på Vårviks gård

Biologi: Djur, frågor och utforskande

Vilken livsmiljö föredrar gråsuggor? Vad har de egentligen för prickar på magen och vad gör de för nytta i naturen?

Under passet kommer vi att undersöka gråsuggor på ett systematiskt vis och arbeta utifrån våra frågeställningar för att öka kunskapen och nyfikenheten kring vår närmiljö och naturen.

OBS! Detta program erbjuds endast Trollhättans kommunala och privata förskolor. Buss ingår i besöket.

För bokning kontakta: cecilia.glimstrand@innovatum.se

Max tidåtgång: 40 min.
Max antal deltagare: 12 st.
Rekommenderad årskurs: 4-5 år samt förskoleklass
Kopplingar till kursplaner

Lpfö 18
• Förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra.
• Förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska
processer och fysikaliska fenomen.
• Förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och
samtala om naturvetenskap och teknik.

Lgr 22
Förskoleklass
• Olika sätt att utforska företeelser och samband i natur (...)
• Sortering och gruppering av växter och djur samt namn på några vanligt förekommande arter.