INNOVATUM SCIENCE CENTER • TEL 0520-28 94 00 • ÖPPETTIDER Måndag Stängt Tisdag-Söndag kl. 11-16

Rent vatten

Kemi: Undersökning, vatten, miljö

Det mesta av vårt vatten på jorden är saltvatten som vi inte kan dricka. Det vatten som är drickbart måste vi vara rädda om. På många ställen runt om på vårt klot är vattnet så förorenat att man inte kan dricka det utan att riskera att bli sjuk. Det finns flera olika metoder att rena vatten. I vår labbmiljö får eleverna möjlighet att lära sig mer om hur man kan rena vatten samt undersöka olika metoders effektivitet.

Hemuppgift efter besöket:
Enkel avsaltning: Saltvattenrenaren

Förarbete/efterarbete i skolan:
Vattenskolan: Vattnets väg , Vattenfakta

Rena vatten med vitmossa:
Hur renar man vatten?

Jordens vatten i en liter-modell:
Jordens vatten i en liter

Max tidåtgång: 60 min.
Max antal deltagare: 20 st.
Rekommenderad årskurs: 4-9
Kopplingar till kursplaner

Centralt innehåll i kemi år 4-6
• Vattnets egenskaper och kretslopp.
• Observationer och experiment med såväl analoga som digitala verktyg. Planering, utförande, värdering av resultat samt dokumentation med ord, bilder och tabeller

Centralt innehåll i kemi år 7-9
• Vatten som lösningsmedel och transportör av ämnen, till exempel i mark, växter och människokroppen.
• Separations- och analysmetoder, till exempel filtrering, fällning, pH-mätning och identifikation av ämnen
• Några kemiska processer i mark, luft och vatten samt deras koppling till frågor om miljö och hälsa, till exempel växthuseffekten, vattenrening och spridning av miljögifter.
• Observationer och experiment med såväl analoga som digitala verktyg. Planering, utförande, värdering av resultat samt dokumentation med ord, bilder och tabeller.