INNOVATUM SCIENCE CENTER • TEL 0520-28 94 00 • ÖPPETTIDER Måndag Stängt Tisdag-Söndag kl. 11-16

Under ytan

Kemi och biologi: Laborationer, hållbarhet och globala målen

Äta alger? Förmodligen har du redan gjort det.

I detta program ryms två kemilaborationer som berör ekosystemet havet och de globala målen 13 och 14. Eleverna får möta problematiken med försurning av haven och dess konsekvenser men också med enkla undersökningar upptäcka vilka outnyttjade resurser som finns under ytan. Hur kan vi tillsammans skydda våra hav och använda dem på ett mer hållbart sätt? Laborationerna väcker frågor och samtal som kan kopplas till undervisningen om hållbar utveckling i klassrummet.

Max tidåtgång: 60 min.
Max antal deltagare: 16 st.
Rekommenderad årskurs: 4-9
Kopplingar till kursplaner

Centralt innehåll Kemi i årskurs 4-6
• Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.
• Enkla systematiska undersökningar.

Centralt innehåll Kemi i årskurs 7-9
• Människans användning av energi- och naturresurser lokalt och globalt samt vad det innebär för en hållbar utveckling
• Aktuella samhällsfrågor som rör kemi.

Centralt innehåll Biologi i årskurs 7-9
• Människans påverkan på naturen lokalt och globalt samt hur man på individ- och samhällsnivå kan främja hållbar utveckling.