INNOVATUM SCIENCE CENTER • TEL 0520-28 94 00 • ÖPPETTIDER Måndag Stängt Tisdag-Söndag kl. 11-16

WeDo 2.0: Shufflebot

Teknik och matematik: Konstruktion, programmering och sensorer

Eleverna får följa en ritning och konstruera en enkel LEGO-robot. Roboten ska sedan programmeras till att spela en variant av shuffleboard. LEGO använder en typ av blockprogrammering och i denna aktivitet handlar det om att testa och förbättra sin programmering så att shuffleboten får maximalt med poäng. Övningen är för nybörjare eller som en kul aktivitet för de som redan kan programmera.

Max tidåtgång: 45 min.
Max antal deltagare: 16 st.
Rekommenderad årskurs: 1-6
Kopplingar till kursplaner

Centralt innehåll i Teknik i årskurs 1-3
• Egna konstruktioner där man använder enkla mekanismer.
• Styrning av föremål med programmering

Centralt innehåll i Matematik i årskurs 1-3
• Entydiga stegvisa instruktioner och hur de konstrueras, beskrivs och följs som grund för programmering. Hur symboler används vid stegvisa instruktioner.

Centralt innehåll i Teknik i årskurs 4-6
• Styrning av egna konstruktioner eller andra föremål med programmering

Centralt innehåll i Matematik i årskurs 4-6
• Programmering i visuella programmeringsmiljöer. Hur algoritmer skapas och används vid programmering.