INNOVATUM SCIENCE CENTER • TEL 0520-28 94 00 • ÖPPETTIDER: Stängt 12-20 juni
Logotyp "Innovatum Science Center"

Micro:bit och AI

Teknik och matematik: Programmering, elektronik och artificiell intelligens

Upptäck världen av artificiell intelligens på vårt pedagogiska program Micro:bit och AI! Eleverna får skapa egna AI-modeller med Teachable Machine och koppla dem till en Micro:bit. En interaktiv och engagerande upplevelse som stimulerar kreativt tänkande och problemlösning samt skapar diskussioner om artificiell intelligens.

För att eleverna ska kunna ta del av programmet på ett bra sätt bör de testat på Micro:bit förut (exempelvis på vårt grundläggande Micro:bit-program) samt jobbat med variabler i Micro:bit eller Scratch.

Max tidåtgång: 60 min.
Max antal deltagare: 16 st.
Rekommenderad årskurs: ÅK 8-9 och gymnasiet
Kopplingar till kursplaner

Centralt innehåll i Teknik i årskurs 7-9
• Tekniska lösningar för styrning och reglering med hjälp av elektronik och olika typer av sensorer. Hur tekniska lösningar som utnyttjar elektronik kan programmeras. Begrepp som används i samband med detta.

Centralt innehåll i Matematik i årskurs 7-9
• Programmering i visuell och textbaserad programmeringsmiljö. Hur algoritmer skapas, testas och förbättras vid programmering.