INNOVATUM SCIENCE CENTER • TEL 0520-28 94 00 • ÖPPETTIDER Måndag Stängt Tisdag-Söndag kl. 11-16

Elshow

Fysik: Ellära, upplevelse och spänning

I vår fina samlingssal ”Magneten” tittar vi på elektricitet i allmänhet och statisk elektricitet i synnerhet.
Vi startar med det klassiska experimentet att gnugga en ballong mot håret, för att komma fram till vad elektricitet är.

Eleverna får sedan var försökskaniner i experiment med influensmaskin och van der Graaf-generator, där de får stötar och hårets ställs rakt upp. Den slutna kretsen visas med en leksak där hela gruppen är strömledaren. Hela föreställningen avslutas med experiment med en plasmakula som får ett lysrör att tändas.

Viktiga begrepp som tas upp är laddningar, ledare, isolator, elektroner m.m. beroende på elevernas ålder.

Max tidåtgång: 45 min.
Max antal deltagare: 67 st.
Rekommenderad årskurs: Åk 1 till gymnasiet
Kopplingar till kursplaner

Centralt innehåll i fysik år 4-6
• Elektriska kretsar med batterier. Hur de kan kopplas och hur de kan användas i vardaglig elektrisk utrustning.
• Några upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.

Centralt innehåll i fysik år 7-9
• Sambandet mellan (…) ström och spänning i elektriska kretsar. Hur kretsarna kan användas i elektrisk utrustning.
• Sambandet mellan undersökningar av fysikaliska fenomen och utvecklingen av begrepp och förklaringsmodeller. De fysikaliska förklaringsmodellernas historiska framväxt, användbarhet och föränderlighet.