INNOVATUM SCIENCE CENTER • TEL 0520-28 94 00 • ÖPPETTIDER Måndag Stängt Tisdag-Söndag kl. 11-16

Milo: Jakten på det osynliga

NO: Elektricitet, undersökning och upplevelse

I programmet läser vi bitar ur boken ”Milo och energin” och elever och pedagoger experimenterar tillsammans med Milo för att utforska statisk elektricitet. I experimenten tar vi hjälp av ballonger, ullsockor och aluminiumburkar. Eleverna får prova att alstra elektricitet med hjälp av en generator. Milo skickar även med ballonger och tips på experiment som eleverna och deras pedagoger kan göra när de är tillbaka på förskolan.

Milo: Jakten på det osynliga är framtagen i samarbete med Trollhättan Energi.
Trollhättan Energi bekostar busstransport för elever i Trollhättan.

Max tidåtgång: 40 min.
Max antal deltagare: 12 st.
Rekommenderad årskurs: 4-5 år samt förskoleklass
Kopplingar till kursplaner

Lpfö18 Mål och riktlinjer
• Förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld
• Förmåga att utforska, (…) ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,

Centralt innehåll för förskoleklassen
• Olika sätt att utforska företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, till exempel genom observationer, mätningar och samtal om iakttagelser
• Kemiska och fysikaliska fenomen som är bekanta för eleverna (…)