INNOVATUM SCIENCE CENTER • TEL 0520-28 94 00 • ÖPPETTIDER Måndag Stängt Tisdag-Söndag kl. 11-16

Space Escape

Matematik och fysik: Problemlösning, astronomi, samarbete och mindset, escape box

Ni är besättning på rymdskeppet Apollo 13. Efter nästan 56 timmar i rymden exploderar en syretank och en av er i besättningen meddelar markkontrollen: ”Houston, we’ve had a problem.”

Ni måste lösa sex olika uppdrag för att ta er hem till jorden. Allas olika kunskaper och färdigheter behövs för att lösa problemen. Träning i problemlösning och samarbete i Escape Room-format!

Ett scenario ur den verkliga historien om Apollo 13 spelas upp för eleverna. De är besättningen på denna expedition vars enda mål nu är att ta sig hem till jorden vid liv. De ska i grupper om 4-5 elever under tidspress försöka klara sex uppdrag av olika karaktär. Varje uppdrag resulterar i en kod som behövs för att ta sig ut när tiden blir knapp.

Samarbete, logiskt tänkande, problemlösning och att var och en använder sina specifika kunskaper behövs i detta kluriga escape room.

Som lärare väljer du om uppdragen ska handla om matematik eller astronomi.

Max tidåtgång: 60 min.
Max antal deltagare: 25 st.
Rekommenderad årskurs: 7-Gymnasiet
Kopplingar till kursplaner

Matematikämnets syfte och Centralt innehåll Matematik i årskurs 7-9
• Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang.
• Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.

Centralt innehåll Fysik i årskurs 7-9
• Universums uppbyggnad med himlakroppar, solsystem och galaxer (…)