INNOVATUM SCIENCE CENTER • TEL 0520-28 94 00 • ÖPPETTIDER Måndag Stängt Tisdag-Söndag kl. 11-16

Den automagiska staden

Teknik: Tekniska system, vatten, ellära och miljö

I tredimensionella modeller ska eleverna koppla ”under mark” de olika tekniska systemen i en stad. När vatten/avlopp, elnät, fibernät samt fjärrvärme fungerar förvandlas staden till Den Automagiska Staden vi alla vill ha.

Beroende på elevernas ålder diskuterar vi olika ingående hur systemen samverkar. Samtalen kan kretsa kring en stads utveckling, miljöaspekter mm.

Vilka system är globala, nationella, regionala och lokala?
Vad innebär uttryck som ”smarta elnät”?
Hur fungerar ett vattentorn?
Vilket system är egentligen det viktigaste; är det fibernätet eller dricksvattensystemet?

Workshopen är ett samarbete med Trollhättan Energi.
Skolor i Trollhättans kommun som bokar ”Den aoutomagiska staden” kan få gratis busstransport. Du bokar hos Sparlunds Buss i Grästorp.

Max tidåtgång: 60 min.
Max antal deltagare: 16 st.
Rekommenderad årskurs: 4-6
Kopplingar till kursplaner

Centralt innehåll Teknik i årskurs 4-6
• Några tekniska system och hur de påverkar människa och miljö, till exempel vatten och avloppssystem och system för återvinning. Hur systemen har förändrats över tid och några orsaker till detta.
• Konsekvenser av teknikval: olika tekniska lösningars för- och nackdelar för människa och miljö.
• Hur några komponenter i vanliga tekniska system benämns och samverkar (…)