INNOVATUM SCIENCE CENTER • TEL 0520-28 94 00 • ÖPPETTIDER Måndag Stängt Tisdag-Söndag kl. 11-16

WeDo: Känsliga djur

Teknik: Konstruktion, programmering, mekanik och sensorer

Många apparater, maskiner och manicker runt omkring oss är utrustade med olika sensorer som kollar och mäter allt från rörelse och läge till tryck och temperatur.

I denna workshop bygger vi djur i LEGO som vi utrustar med sensorer som vi sedan programmerar för att få djuren att göra det vi vill. Kan du få lejonet att ryta och alligatorn att hugga?

Max tidåtgång: 60 min.
Max antal deltagare: 16 st.
Rekommenderad årskurs: Förskoleklass-3
Kopplingar till kursplaner

Centralt innehåll i Teknik i årskurs 1-3
• Styrning av föremål med programmering
• Egna konstruktioner där man använder enkla mekanismer.

Centralt innehåll i Matematik i årskurs 1-3
• Entydiga stegvisa instruktioner och hur de konstrueras, beskrivs och följs som grund för programmering. Hur symboler används vid stegvisa instruktioner.