INNOVATUM SCIENCE CENTER • TEL 0520-28 94 00 • ÖPPETTIDER Måndag Stängt Tisdag-Söndag kl. 11-16

Rita likt en arkitekt

Teknik, bild och matematik: Digitala verktyg, konstruktion, geometri, skapande

Eleverna får en genomgång av grunderna i gratisprogrammet Sketchup samtidigt som de ritar ett hus. Här konstrueras huset direkt i 3D och eleverna får lära sig använda de vanligaste verktygen. De får också jobba med det estetiska uttrycket och lägga på färger och ytmaterial på sin ritning. Sketchup ger också möjlighet att jobba med måttsättning så att man kan få sin ritning i skala.
Med Sketchup är du arkitekt, byggare, beslutsfattare och ingenjör i ett.

Du är människan som formar den fysiska världen.

Max tidåtgång: 60 min.
Max antal deltagare: 16 st.
Rekommenderad årskurs: 4 till gymnasiet
Kopplingar till kursplaner

Centralt innehåll i Teknik i årskurs 4-6
• Dokumentation av tekniska lösningar: skisser med vyer och måttangivelser, ord samt fysiska och digitala modeller.

Centralt innehåll i Matematik i årskurs 4-6
• Grundläggande geometriska två- och tredimensionella objekt samt deras egenskaper och inbördes relationer. Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg.

Centralt innehåll i Bild i årskurs 7-9
• Framställning av berättande, informativa och samhällsorienterande bilder om frågor som är angelägna för eleverna.
• Digitalt skapande och digital bearbetning av fotografier, rörlig bild och andra typer av bilder.
• Presentationer av eget bildskapande från idé och process till slutgiltigt resultat.
• Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
• Verktyg och material för två- och tredimensionellt bildarbete. Hur dessa verktyg och material kan användas för bestämda syften.

Centralt innehåll i Teknik i årskurs 7-9
• Hur digitala verktyg kan användas i teknikutvecklingsarbete, till exempel för att göra ritningar och simuleringar.
• Dokumentation av tekniska lösningar: skisser, ritningar, fysiska och digitala modeller samt rapporter som beskriver teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten.

Centralt innehåll i Matematik i årskurs 7-9
• Skala vid förminskning och förstoring av två- och tredimensionella objekt.