INNOVATUM SCIENCE CENTER • TEL 0520-28 94 00 • ÖPPETTIDER Måndag Stängt Tisdag-Söndag kl. 11-16

Skapa konst i Scratch

Matematik: Programmering, geometri, problemlösning

Vill du och din klass komma igång med Scratch? Då är denna programmeringsaktivitet en kul och enkel introduktion till blockprogrammeringsspråket Scratch. Vi skapar geometrisk konst digitalt genom att jobba med gemensam problemlösning. En kreativ övning som tränar datalogiskt tänkande.

Om eleverna kan ha sina skoldatorer med sig så kan de också på ett enkelt sätt spara sina projekt och utveckla dem när de kommer tillbaka till skolan. Detta projekt har stora möjligheter till fortsatt arbete med utveckling och modifieringar. Denna aktivitet är också ett fortbildningstillfälle om du som lärare inte mött Scratch förut. Inga förkunskaper krävs.

Max tidåtgång: 60 min.
Max antal deltagare: 16 st.
Rekommenderad årskurs: 3-6
Kopplingar till kursplaner

Centralt innehåll i Matematik i årskurs 1-3
• Enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster samt hur de konstrueras, beskrivs och uttrycks.
• Entydiga stegvisa instruktioner och hur de konstrueras, beskrivs och följs som grund för programmering. Hur symboler används vid stegvisa instruktioner.
• Grundläggande geometriska tvådimensionella objekt samt objekten klot, kon, cylinder och rätblock. Egenskaper hos dessa objekt och deras inbördes relationer. Konstruktion av geometriska objekt.

Centralt innehåll i Matematik i årskurs 4-6
• Programmering i visuella programmeringsmiljöer. Hur algoritmer skapas och används vid programmering.
• Grundläggande geometriska två- och tredimensionella objekt samt deras egenskaper och inbördes relationer. Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg.