INNOVATUM SCIENCE CENTER • TEL 0520-28 94 00 • ÖPPETTIDER: Stängt 12-20 juni
Logotyp "Innovatum Science Center"

Fritt fall

Fysik och teknik: Undersökande, skapande, fysikaliska fenomen

Vi undersöker vad som påverkar föremål som får falla från hög höjd. Begrepp som gravitation och luftmotstånd utforskas. Alla får tillverka en fallskärm och en egen ”glasspinne-fallskärmshoppare” som vi släpper från andra våningen. Fallskärmarna kan sedan tas med till förskolan för ytterligare utforskande.

Max tidåtgång: 30 min.
Max antal deltagare: 16 st.
Rekommenderad årskurs: Förskolan 4-5 år, Förskoleklass
Kopplingar till kursplaner

Lpfö18

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:
• förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
• förståelse för naturvetenskap, (…) och fysikaliska fenomen,
• förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
• förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen, och
• förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap

Lgr22

Centralt innehåll för förskoleklassen
• Olika sätt att utforska företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, till exempel genom observationer, mätningar och samtal om iakttagelser.
• Kemiska och fysikaliska fenomen som är bekanta för eleverna(…)
• Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker