INNOVATUM SCIENCE CENTER • TEL 0520-28 94 00 • ÖPPETTIDER Måndag Stängt Tisdag-Söndag kl. 11-16

Lösningar i labbet

Kemi: Undersökning, laboratorium och utrustning

Vad kan man göra i ett labb? Vi gör enkla experiment där vi undersöker vad som händer när man blandar olika vätskor. Vi testar tillsammans- gör en hypotes- och följer upp resultatet. Barnen använder sig av labbets utrustning så som skyddsrockar, provrör och annat som finns i Innovatums labbmiljö.

Max tidåtgång: 30 min.
Max antal deltagare: 12 st.
Rekommenderad årskurs: 4-5 år samt förskoleklass
Kopplingar till kursplaner

Lpfö 18 Mål och riktlinjer
• Nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
• Förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
• Förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,

Centralt innehåll för förskoleklassen
• Kemiska och fysikaliska fenomen som är bekanta för eleverna.