INNOVATUM SCIENCE CENTER • TEL 0520-28 94 00 • ÖPPETTIDER Måndag Stängt Tisdag-Söndag kl. 11-16

Under din fot

Utomhuspedagogik på Vårviks gård

Biologi och hållbar utveckling: Arter, sortering och biologisk mångfald

Vad betyder biologisk mångfald? Hur arbetar forskare för att hitta nya arter och hur kan vi sortera och gruppera de arter vi känner till?

Under en timma får eleverna arbeta med insamling, sortering och artbestämning av de småkryp vi hittar på Vårviks gård. Genom aktiviteten erbjuds eleverna möjlighet att närma sig naturen och förstå biologiska samband samt visa omsorg om sin närmiljö.

OBS! Detta elevprogram erbjuds endast Trollhättans kommunala och privata skolor. Buss ingår i besöket.

Max tidåtgång: 60 min.
Max antal deltagare: 16 st.
Rekommenderad årskurs: 1-3
Kopplingar till kursplaner

Centralt innehåll i NO, åk 1- 3
• Djur, växter och svampar i närmiljön, hur de kan grupperas samt namn på några vanligt förekommande arter.
• Enkla fältstudier, observationer och experiment. Utförande och dokumentation av undersökningarna med ord, bilder och digitala verktyg.
• Några berättelser om hur naturvetenskaplig kunskap vuxit fram.