INNOVATUM SCIENCE CENTER • TEL 0520-28 94 00 • ÖPPETTIDER Måndag Stängt Tisdag-Söndag kl. 11-16

Minifabriken

Teknik: Produktionsteknik, samarbete

En fabrik i miniatyr där man tillverkar frontlastare i Lego©.

En rolig simuleringsövning där frågor kring logistik, kommunikation och arbetsorganisation behandlas.

Varje elev får ett arbetsmoment att ansvara för i en monteringslina. Tillsammans ska klassen producera så många frontlastare som möjligt på kortast tid och med hälsan och arbetsglädje i behåll.

Problem uppstår. Vi diskuterar och löser dem. Ibland måste man röra om i fabriken.
Får jag kanske bättre arbetsuppgifter? Går det att öka produktionstakten?
Programmet passar också när man vill skapa laganda i en grupp.

Max tidåtgång: 60 min.
Max antal deltagare: 40 st.
Rekommenderad årskurs: ÅK 6 till gymnasiet