INNOVATUM SCIENCE CENTER • TEL 0520-28 94 00 • ÖPPETTIDER Måndag Stängt Tisdag-Söndag kl. 11-16

Micro:bit

Teknik och matematik: Programmering, elektronik och problemlösning

Micro:bit är ett mikrokontrollerkort, utan eget operativsystem som är utrustat med bland annat en LED-display och ett antal sensorer. Eleverna får testa blockprogrammering med micro:bit. Vi går igenom grunderna och gör ett par övningar där eleverna bland annat får göra en interaktiv namnskylt. Detta är en aktivitet som på ett lustfyllt sätt ger eleverna en bra start till fortsatt arbete med programmering och Micro:bit.

Läs mer: microbit.org

Max tidåtgång: 60 min.
Max antal deltagare: 16 st.
Rekommenderad årskurs: 5-9
Kopplingar till kursplaner

Centralt innehåll i Teknik i årskurs 4-6
• Styrning av egna konstruktioner eller andra föremål med programmering.

Centralt innehåll i Matematik i årskurs 4-6
• Programmering i visuella programmeringsmiljöer. Hur algoritmer skapas och används vid programmering.

Centralt innehåll i Teknik i årskurs 7-9
• Tekniska lösningar för styrning och reglering med hjälp av elektronik och olika typer av sensorer. Hur tekniska lösningar som utnyttjar elektronik kan programmeras. Begrepp som används i samband med detta.

Centralt innehåll i Matematik i årskurs 7-9
• Programmering i visuell och textbaserad programmeringsmiljö. Hur algoritmer skapas, testas och förbättras vid programmering.