INNOVATUM SCIENCE CENTER
STADEN TROLLHÄTTAN

TROLLHÄTTE KANAL

Elvius sluss – blev aldrig av

Det sprängda hålet i berget här skulle ha blivit den nedersta delen av slussarna förbi vattenfallen i Trollhättan. Så blev det inte!

Elvius sluss 1913.

Namnet har slussen fått efter Pehr Elvius som hjälpte till med mätningar inför bygget.

Idén var Polhems, Sveriges stora vetenskapsgeni på 1700-talet. Han ritade tre djupa slussar som skulle sprängas i berget utmed Göta älv och ge fartygen en båtled tvärs över Sverige, mellan Stockholm och havet vid Göteborg. Något man drömt om i flera hundra år.

Den översta slussen av de tre i Polhems led, Ekeblads sluss, blev klar och invigdes av kungen. Av den i mitten, Polhems sluss, finns det rester kvar vid Oscarsbron. Elvius sluss är bara ett djup med en liten tunnel genom berget längst ner.

I september 1755 skedde en katastrof och nio soldater som arbetade med bygget miste sina liv. Orsaken till olyckan var att mängder av plankor från en såg uppströms slets loss och kom farande i forsen med sådan kraft att ett fundament till en fördämning vid bygget brast.

Då och på den här platsen slutade hela Polhems slussprojekt. På grund av krig och andra utgifter fanns inte pengar i landets kassa till att fortsätta. Vilket är en helt annan historia.

Slussprojektet i Trollhättan lyckades ändå! På ett annat sätt och 50 år senare. Idén släppte man aldrig!

Du kan se slussarna som blev av i verkligheten i slussområdet. I tre exemplar – från år 1800, år 1844 och år 1916.

Nu planeras nya och ännu större slussar.

Tidig plan på ny slussled från 1784, där Polhems alla tre slussar finns med.
ELVIUS SLUSS
  • Längd: 21,6 meter
  • Bredd: 5,35 meter
  • Djup: 9,5 meter
STADEN TROLLHÄTTAN
Trollhätte Kanal

Ta reda på mer: