INNOVATUM SCIENCE CENTER
STADEN TROLLHÄTTAN

TROLLHÄTTE KANAL

1800 års slussled. Början eller slutet?

Absolut början. Detta är den första slussleden som blev klar, efter tidigare misslyckade byggnadsförsök.

1800 års sluss. Litografi av A.E.F. Mayer 1836.

Den 14 augusti år 1800 kunde den allra första båten passera här och då hade den gamla drömmen om en segelled mellan Vänern och havet gått i uppfyllelse!

Detta är dessutom den översta delen i slusstrappan och därför början för båtar som kom från Vänern, via Trollhätte kanal, för att slussa nedåt och segla vidare på Göta älv till Göteborg och havet.

Båtarna som kom i motsatt riktning hade däremot nått slutet. Från Göteborg, via Göta älv, hade de här lyfts åtta slusstrappor till Trollhätte kanals nivå. Nu kunde de segla vidare mot Vänern.

När slussarna togs i bruk betraktades de som världens åttonde underverk. Ett makalöst byggnadsverk som sysselsatt tusentals militärer och yrkesmän under fem års tid. Arbetet leddes av Erik Nordewall och material, bland annat ekvirke till slussportarna, hämtades från Halle- och Hunneberg i närheten.

Att bygget utfördes med mankraft, spett och hackor är hisnande att tänka på i våra dagar, då vi är vana vid grävmaskiner och andra motordrivna hjälpmedel som gör jobbet.

Till vänster i berget sitter en båge av timmer. Det är en ”spetteport” som användes när slussen skulle öppnas eller stängas. På Kanalmuseet finns mer att se angående hur slussarna fungerade förr.

Du kan följa slussledens åtta trappor ner till Göta älv och föreställa dig skutor med last och dragkarlar som med rep en gång i tiden slet på dragvägarna intill vattnet för att dra båtarna i och ur och mellan slussarna. Ofta fick båtarna ligga och vänta på sin tur ovanför, mellan och nedanför slussarna. Då förtöjdes de vid de stora pollarna som det finns många av i hela kanal- och slussområdet.

Slussarna här har liksom många andra saker runt om i världen kallats Världens åttonde underverk som normalt sägs vara sju. Känner du till några av Världens sju underverk?

1800 ÅRS SLUSSLED
  • Antal slussar: 8
  • Bredd: ca 6 meter
  • Längd mellan portarna: 35 meter
  • Djup: Cirka 2 meter
  • Max last: 140 ton

Vattenbyggnadsingenjör Erik Nordewall

STADEN TROLLHÄTTAN
Trollhätte Kanal

Ta reda på mer: