INNOVATUM SCIENCE CENTER
STADEN TROLLHÄTTAN

TROLLHÄTTE KANAL

Trollhättan fick kyrkan i gåva

Trollhättans kyrka har en lite speciell tillkomst. Den är en gåva från Nya Trollhätte Kanalbolag och ligger inte direkt ”mitt i byn” (som kyrkor ofta gör) utan mitt i kanalen. På en ö.

Vy över Trollhättefallen, industrier på Önan och Malgön samt Trollhättans kyrka på 1890-talet.

Det var ju på den här platsen vid vattnet som allt hände. Slussar och kanaler byggdes, industrier anlades och med god tillgång till arbete växte invånarantalet i samhället.

Först och främst bildades en egen församling för Trollhätteborna 1857 och planerna på kyrkobygget tog fart på allvar. På Tacksägelsedagen 1862 invigdes kyrkan.

Lite var gåvan en kompensation för att Kanalbolaget, som ägde all mark i området, tog en hel del i anspråk när slussarna byggdes och Trollhätteborna fick även en skola i gåva. Det är ingen överdrift att säga att Kanalbolaget var en maktfaktor i den växande staden. Under 1800-talet var bolaget inblandade i eller avgjorde alla viktiga frågor.

Kyrkan är ritad av arkitekten Adolf Wilhelm Edelswärd i nygotisk stil.

Undrar du också hur högt tornet är?

Gissa och tänk på att också räkna med korset i tornets topp! Svaret finns på "baksidan"

Svar:

Tornet på kyrkan är 40 meter högt inklusive korset.
STADEN TROLLHÄTTAN
Trollhätte Kanal

Ta reda på mer: