INNOVATUM SCIENCE CENTER
STADEN TROLLHÄTTAN

VATTENKRAFT

Bockkran för tunga lyft

Ser du den stora stålkonstruktionen till vänster om Olidestationen? Det är inte en misslyckad bro utan en bockkran som behövdes när man byggde kraftverket.

Olidans kraftstation 1921, med bockkranen till höger.

Det var tunga delar som skulle fram till den stora byggnaden. Förutom turbiner och generatorer var det också alla stora granitblock till väggarna. Problemet var höjdskillnaden, lösningen var järnväg.

Därför byggdes bockkranen 1909.

Genom att det fanns en järnväg till NOHAB och en svängbro över kanalen var det möjligt att dra en järnväg ända fram till kraftverket. Med kranens hjälp lyfte man godset från järnvägsvagnar på övre nivån till vagnar nere vid kraftverket. Där kunde godset genom en vändskiva transporteras in i kraftverksbyggnaden och lastas av med en travers.

Järnvägsspåren finns kvar nere vid Olidan, liksom svängbron över kanalen.

Kan du föreställa dig hur det gick till när man firade ned stora turbiner som skulle montera i kraftstationen?

Om du går ned till Olidan och ställer dig under kranen går det att få en uppfattning om höjdskillnaden och hur viktigt det var att ha en fungerande kran.

Mycket av transporterna till byggnadet av Olidestationen gjordes med järnväg, därför var bockkranen viktig. Här ett NOHAB-lok under bygget av kraftstationen 1910.
FAKTA
  • Lyfthöjden för bockkranen är 34 meter och den klarar en last på 42 ton.
  • Brokonstruktionen levererades av Götaverken och själva kranen av ASEA.
  • Bockkranen användes vid bygget av Olidans kraftstation och senare för transporter till det färdiga kraftverket. Kranen användes senast i början av 1980-talet.