INNOVATUM SCIENCE CENTER
STADEN TROLLHÄTTAN

VATTENKRAFT

Olidans kraftverk – ett monument

Vad är det för ståtlig byggnad vi har framför oss här? En gammal försvarsanläggning eller ett slott?

Olidestationens åtta första aggregat klara 1912, före dem fem som kort därefter byggdes till.

Nej, det är Olidan, Sveriges första stora vattenkraftverk med drygt 100 år på nacken och fortfarande i drift!

Det ståtliga huset i röd granit är själva maskinhallen, lika vacker på insidan som på utsidan. Öppet för guidade besök och väl värd ett sådant!

Kraftverket är också ett slags monument över svensk ingenjörskonst. Och det var också tanken med att ta i lite extra när huset ritades och byggdes.

Olidans kraftverk utnyttjar Göta älvs stora fallhöjd i Trollhättan på hela 32 meter. Det får turbinerna att snurra fort när vattnet släpps ner i tuber från intagsbyggnaden, som ligger på höjden ovanför.

Efter att ha gjort sitt jobb fortsätter vattnet ut genom kanaler under turbinhallen till Olidehålan i en virvlande fart som man ser med blotta ögat vid de turbiner som är igång för tillfället.

Olidans kraftverk planerades först för åtta aggregat. De första fyra var klara 1910 och ytterligare fyra togs i drift 1914. Då hade efterfrågan på elkraft redan blivit så stor att man genast började bygga ut en tredje gång med ytterligare fem turbiner.

Totalt fick kraftverket tretton turbiner, samma antal som de stora fönstren i maskinhallen. Tio av dem används idag.

Olidestationen fullt utbyggd sedd från Kopparklinten.
KRAFTVERKSFAKTA
  • Vattnet från kanalen här ovanför släpps ner i tilloppstuber på turbinerna vars skovlar börjar rotera. Via en axel förs rörelsen över till generatorn vars rotation omvandlas till elektricitet. Från generatorn går sedan kraften vidare till en transformator innan den skickas ut i kraftledningen.
  • Turbinerna i Olidan har tillverkats av NOHAB här i Trollhättan och Karlstads Mekaniska Verkstad. Generatorerna kommer från ASEA.

Läs mer om kraftverket på skylten vid byggnadens andra ände.