INNOVATUM SCIENCE CENTER
STADEN TROLLHÄTTAN

VATTENKRAFT

Ställverket kopplar ihop in och ut

Framför er ligger utomhusställverket med ställverkskiosker, montagehall och transformatoranläggning.

Ställverket och kraftledningar 1937.

Där blev det mycket teknik på en gång! Vad gör ett ställverk?

Svaret är lite komplicerat för den oinvigde men enkelt ungefär så här:

I ställverket kopplas ledningar som leder in el och ledningar som leder ut el ihop med hjälp av olika apparater. Den el som skapas i kraftverket omvandlas, eller transformeras, till el som kan skickas ut i kraftledningsnätet med rätt spänning.

Utomhusställverket etablerades 1921 och var Vattenfalls första. Det ersattes 1974 med ett nytt. Montagehallen och betongbron uppfördes också 1921. Arkitekt var Erik Josephson som också ritade de andra byggnaderna till Olidans kraftstation.

Byggnaden har använts till service och reparationer på ställverkets transformatorer.

STADEN TROLLHÄTTAN
Vattenkraft

Ta reda på mer: