INNOVATUM SCIENCE CENTER
STADEN TROLLHÄTTAN

VATTENKRAFT

Olidans kraftverk – en milstolpe

Olidan var statens första vattenkraftverk och länge det största i Sverige.

Besökare framför Olidans kraftverk.

Bygget var en milstolpe för elkraftens utveckling i Sverige och byggnaden var något man var stolt över och ville visa upp. Det var en sevärdhet redan när den byggdes, och är det fortfarande idag. På utsiktsbalkongen i maskinhallen kunde man för 25 öre skåda hur vatten blev elektricitet via turbiner och generatorer.

Kraftverket är öppet för besök med guidade visningar. Det är en upplevelse man inte ska missa.

När kraftverket är i full drift passerar 280 kubikmeter vatten genom turbinerna varje sekund. Det är lika mycket som 187 000 vanliga mjölkförpackningar, varje sekund!

Om man går nära byggnaden så kan man tydligt både höra och känna vattnets kraft när det omvandlas till elektricitet.

Bygget av Olidan var omfattande med dammar, inloppskanaler, intagsbyggnaden uppe på höjden och själva kraftverksbyggnaden med turbiner och generatorer i maskinhallen.

Många av arbetarna som byggde kraftverket var långväga rallare, andra kom från närområdet. 1909 var arbetsstyrkan som störst, då arbetade 1 520 man här. Samtidigt skapades en ny slussled i Trollhätte kanal.

Det var en expansiv tid i som satt många spår i landskapet kring älven, som gjorde att den lilla såg- och kvarnbyn växte och blev staden Trollhättan. Det var också startsignalen för utbyggnaden av vattenkraften i hela Sverige. Olidan ledde till bildandet av Kungliga Vattenfallsstyrelsen, som senare blev Vattenfall.

Turbinhallen i Olidans kraftverk.
FAKTA
  • Olidans kraftverk byggdes från 1906 i tre etapper med röd granit från Vätö i Uppland för att smälta in i landskapet i Göta älvs fallfåra. Det var en granit som var populär vid den tiden.
  • Både Riksdagshuset och Kungliga Operan i Stockholm är byggda av samma material och över 1000 ton huggen sten transporterades till Trollhättan med båt.
  • Arkitekt var Erik Josephson.

Läs mer om kraftverket på skylten vid byggnadens andra ände.