INNOVATUM SCIENCE CENTER
STADEN TROLLHÄTTAN

VATTENKRAFT

Här vilar en trotjänare - ett löphjul

Hojums kraftverk byggdes 1938–1943 och hade från början två aggregat med en effekt av 50 megawatt vardera. Senare fick utökades det med ytterligare ett.

Turbinerna är av typen kaplan som har löphjul som liknar en båtpropeller med ställbara skovelblad. En fördel är att de automatiskt justeras för att få den bästa verkningsgraden, det vill säga kunna omvandla så mycket av vattnets kraft som möjligt till elektricitet.

År 2008 byggde man om aggregatet, då fick turbinen bland annat nytt och större löphjul, som gav en ännu högre effekt (58 MW).

Då fick också det gamla löphjulet gå i pension efter 66 års trogen tjänst, dygnet runt. Under de åren hade tillräckligt mycket elkraft levererats för att försörja en medelstor stad!

Och nu får löphjulet vila och står som ett minnesmärke här intill sin tidigare arbetsplats.

Skovel är alltså ett propellerblad eller, som här, turbinblad i löphjulet. Ordet återfinns också i andra sammanhang – du har kanske använt en snöskovel någon gång?

Sektion av Hojums kraftstation: 1. Intag, 2. Sugrör, 3. Turbin, 4. Generator, 5. Maskinsal, 6. Intagsbyggnad, 7. Tilloppstub, 8. Travers, 9. Intagslucka, 10. Vrakgrind

KAPLANLÖPHJUL – G15
Max drivvattenföring: 170 m3/s
Diameter: 5,3 meter
Varvtal: 136,3 varv per minut
Verkningsgrad: 90%+