INNOVATUM SCIENCE CENTER • TEL 0520-28 94 00 • ÖPPETTIDER Måndag Stängt Tisdag-Söndag kl. 11-16
En av flygmotorindustrins fantastiske fotografer i Trollhättan - Sven Stertman - går i pension från Volvo Flygmotor 1978. Ur GKN Aerospace Sweden AB:s historiska bildarkiv. Bildkälla: Innovatums bildarkiv.

GKN:s historiska bildarkiv: fantastisk flyghistoria från 70-tal lockade 70-tal

Tisdagen 10/10 2023 hölls ett historiskt bild- och filmspel med material ur GKN Aerospace Sweden AB:s historiska bildarkiv i Innovatums bildarkiv för GKN:s pensionärsklubb. Sjuttiotalet intresserade ur föreningen dök upp - och fick ta del av bland annat rik flygindustrihistoria från 1970-talet.

Nutidshistoria kring flygmotor i fokus

Bilden här ovan: Sven Stertman, flygmotorindustrins mångårige fotograf i Trollhättan – som tagit tusentals fantastiska bilder -,  går i pension från Volvo Flygmotor 1978. Ur GKN Aerospace Sweden AB:s historiska bildarkiv. Bildkälla: Innovatums bildarkiv.

En längre bildpresentation med flygmotorindustrifokus från 1960-1990-tal var dagens historiska fokus då Patrik Alexandersson från Innovatum Science Center förberett industrihistoriskt tillbakablick för besökande GKN:s pensionärsklubb.

I filmsalen på Saab Car Museum spenderades en del av eftermiddagen med att återse en av många glansperioder för Trollhättans rika flygmotorindustri. Utöver bildspelet fördes också diskussion kring bilderna, och en del ny bilddata mottogs tacksamt till Innovatum Science Centers arkivs bevarande och vidare arbete med bilderna.

GKN:s pensionärsklubb kommer snart på besök igen för ytterligare koll på hur arbetet förflyter med den historiska bildskatt som förvaltas på det historiska arkivet på Innovatum Science Center enligt avtal med GKN Aerospace Sweden AB. Ett stort tack härifrån för ert trevliga besök!

Vill du ha mer information om arbetet med GKN Aerospace Sweden AB:s historiska bildarkiv

Ta del av reportaget från förra årets besök av GKN:s pensionärsförening här.

Läs mer om arbetet med GKN:s fantastiska historiska bildskatt här.

Ta del av fantastiska bilder i GKN-serien i Innovatums bildarkiv på webben.
(länkarna ovan öppnas i ny flik i webbläsaren.)